SILICA i DeltaMem AG: Innowacyjne partnerstwo

SUSZENIE PŁYNÓW

SUSZENIE ROZPUSZCZALNIKÓW ZA POMOCĄ ADSORPCJI LUB MEMBRAN

Rozpuszczalniki organiczne mogą być doskonale suszone za pomocą adsorbentów lub membran. W zależności od zastosowania, SILICA oferuje bardzo szeroki zakres procesów suszenia. Dzięki systemom adsorpcyjnym SILICA można osiągnąć resztkowe stężenie wody w rozpuszczalniku na poziomie zaledwie kilku ppm. Zastosowanie membran perwaporacyjnych jest zalecane do usuwania wysokiej zawartości wody do 30%. W zależności od pożądanego stężenia wody resztkowej, możemy zaoferować systemy membranowe lub modułowe systemy hybrydowe wyposażone w membrany PERVAP™ firmy DeltaMem AG.

Najniższa zawartość pozostałości w zakresie ppm

SYSTEMY ADSORPCYJNE DO SUSZENIA ROZPUSZCZALNIKÓW

Suszenie rozpuszczalników organicznych jest wymagającym zastosowaniem technologii adsorpcji. Woda zawarta w rozpuszczalniku jest adsorbowana na specjalnych sitach molekularnych. Oprócz wody adsorbowane mogą być także inne niepożądane zanieczyszczenia. System adsorpcji zwykle działa w sposób ciągły, przy czym dwa adsorbery działają naprzemiennie: jeden schnie, a drugi jest regenerowany.

Podczas regeneracji poprzednio zaadsorbowana wilgoć jest desorbowana przez ogrzewanie adsorbera i skraplana w wymienniku ciepła. Adsorpcja jest stosowana do suszenia rozpuszczalników organicznych o zawartości wody na wlocie < 1,5%. W zależności od cieczy organicznych, które mają być suszone, można osiągnąć zawartość wilgoci resztkowej do 1 ppm wag.

Hybrydowe systemy suszenia: najlepsze z obu światów

SUSZENIE PŁYNÓW

SUSZENIE ROZPUSZCZALNIKÓW PRZEZ ADSORPCJĘ I MEMBRANY

Hybrydowy system suszenia łączy zalety technologii perwaporacji i adsorpcji w jednym procesie. Dzięki umiejętnemu połączeniu obu procesów, rozpuszczalniki organiczne o zawartości wody na wlocie < 30% mogą być suszone do wilgotności resztkowej 1 ppm wag. Odpowiednie ograniczenia poszczególnych procesów są niwelowane przez proces hybrydowy. SILICA planuje i buduje kompletną instalację hybrydową „pod klucz” wyposażoną w moduły membranowe PERVAP™ zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta – membrany szwajcarskiej jakości w połączeniu z inżynierią instalacji wykonaną w Niemczech.

Hybrydowy proces suszenia oferuje naszym klientom następujące korzyści:

Z

Niższe koszty energii, do 50% mniejsze zużycie pary w porównaniu z destylacją

Z

Kompaktowa konstrukcja o niewielkich rozmiarach, odpowiednia również do instalacji wewnątrz budynków

Z

Gotowy, modułowy system z kilkoma interfejsami w całym procesie

Z

Proces ciągły nawet przy niskiej przepustowości

Z

Ciągły proces nawet przy niskiej przepustowości

Z

W pełni zautomatyzowane działanie

Zastosowanie procesu SILDRY

TECHNOLOGIA SUSZENIA CIECZY
DLA BARDZO SZEROKIEGO OKNA PROCESOWEGO

Wniosek o suszenie:

Alkohole

 • etanol
 • n-propanol
 • izopropanol
 • Butanol (wszystkie izomery)
 • Pentanol (wszystkie izomery)
 • Alkohol allilowy
 • Alkohol benzylowy
 • Cykloheksanol

Ester

 • Octan metylu (MeAc)
 • Octan etylu (EtAc)
 • Octan butylu (BuAc)

Ether

 • eter metylo-tert-butylowy (MTBE)
 • eter etylo-tert-butylowy (ETBE)
 • eter diizopropylowy (DIPE)
 • Tetrahydrofuran (THF)
 • Dioksan

Ketony

 • Aceton
 • Butanon (MEK)
 • Keton metyloizobutylowy (MIBK)

Nitryl

 • Acetonitryl (ACN)

Twój kontakt do SILICA

SILICA: INDYWIDUALNY, KOMPETENTNY, NIEZAWODNY​

Każde zapytanie traktujemy poufnie i sumiennie. Chcemy, abyś był w pełni zadowolony z naszej pracy!

7 + 12 =

System dostosowany do indywidualnych potrzeb: chętnie doradzimy osobiście

+49 30 435 73-5   |   info@silica.de

 

System dostosowany do indywidualnych potrzeb: chętnie doradzimy osobiście

+49 30 435 73-5
  info@silica.de

 

Silica Verfahrenstechnik GmbH, Wittestraße 24, 13509 Berlin Germany